Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2014

swierrzy

December 25 2014

swierrzy
4316 8638 300
Reposted fromprecelka precelka viabrakperspektyw brakperspektyw
swierrzy
My wszyscy chcemy jednego: miłości, radości i ciepła.
— usłyszane na dzisiejszym kazaniu :)
swierrzy
Nie bedę kłamać. Cieszę się,żę ten rok dobiega końca.
swierrzy
I wszędzie wokół widzę dzisiaj tylko Twoją twarz
— Haju "50/50"
Reposted fromxalchemic xalchemic viabrakperspektyw brakperspektyw
swierrzy
0332 3625 300
swierrzy
umierałem zbyt wiele razy.
wierząc i czekając.

     
— Charles Bukowski

December 13 2014

swierrzy
właśnie się zorientowałam,
że najgorzej jest, jeśli już nic nie możesz zrobić.
nic wyjaśnić, nic powiedzieć. po prostu nic.
kiedy na wszystko jest już za późno..
Reposted fromtereseek tereseek viajointskurwysyn jointskurwysyn
6907 1cd3 300
Reposted fromunco unco viajointskurwysyn jointskurwysyn
swierrzy
1405 fd2d 300
Hłasko - Pijany o dwunastej w południe
Reposted fromKACHA KACHA viabrakperspektyw brakperspektyw
swierrzy
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viabrakperspektyw brakperspektyw

December 04 2014

swierrzy
9278 bc7d 300
swierrzy
4210 65bc 300
Reposted fromadzix69 adzix69 viaautodestrukcja autodestrukcja
swierrzy
0188 e10f 300
Reposted fromscorpix scorpix viaautodestrukcja autodestrukcja
swierrzy
6389 5db7 300
Reposted fromMyTinySilentSoul MyTinySilentSoul viayankowa yankowa
swierrzy

Tęsknię, choć wiem nie powinienem. Zostałem sam jak stoję. Z rozsznurowanymi butami, mam pełen słoik słonych wspomnień o Tobie.

-Fisz 
Reposted frombrakperspektyw brakperspektyw viayankowa yankowa
swierrzy
5726 7490 300
Reposted fromxyxzyz xyxzyz viajointskurwysyn jointskurwysyn

December 03 2014

swierrzy
4852 bdaa 300
Reposted frommisza misza viadefinition-of-sex definition-of-sex
swierrzy
2879 c5a9 300
swierrzy
6976 5a51 300
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl